Algemene ledenvergadering donderdag 16 september 2021 !

Op donderdag 16 september 2021 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De vergadering wordt gehouden om 19.30 in de gymzaal aan de Buizerdweg. Stukken voor de vergadering kunnen tijdens lesuren afgehaald worden in de gymzaal aan de Buizerdweg.

 

Bijzonder agendapunt is de problematiek rondom de bestuurssamenstelling. Op dinsdag 24 augustus heeft het bestuur alle leden een brief gestuurd over het voortbestaan van de vereniging. Er zullen nieuwe bestuursleden moeten komen, wil de vereniging nog verder kunnen! Heeft u deze brief niet ontvangen? Deze kunt u dan afhalen tijdens lesuren in de gymzaal.

 

 

De lessen zijn weer begonnen!!

 

Van u wordt gevraagd, i.v.m. de Coronamaatregelen, om de kinderen bij de deur af te leveren (in gymkleding). Daar zullen ze opgevangen worden door de gymleiding. Ook zal de gymleiding aan het einde van de les de kinderen weer naar de deur brengen zodat u ze daar weer op kunt vangen. Wij vragen u vriendelijk om niet in de gymzaal en kleedkamers te komen.  De kleedkamers mogen in principe niet gebruikt worden. 

 

Vanaf maandag 17 augustus beginnen de lessen weer als van ouds. We gaan de normale tijden weer volgen!! Zie voor de tijden onder het kopje Rooster. Als het goed is heeft u inmiddels ook een whatsappje gekregen van de gymleiding.

 

Wel wordt van u gevraagd, i.v.m. de Coronamaatregelen, om de kinderen bij de deur af te leveren (in gymkleding). Daar zullen ze opgevangen worden door de gymleiding. Ook zal de gymleiding aan het einde van de les de kinderen weer naar de deur brengen zodat u ze daar weer op kunt vangen. Wij vragen u vriendelijk om niet in de gymzaal en kleedkamers te komen.  

 

Geldende afspraken en regels

 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken;
 • Het lid van GVSD blijft thuis als deze één van de volgende (ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Het lid van GVSD blijft thuis als iemand uit hetzelfde huishouden koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als alle gezinsleden 24 uur geen klachten hebben, mag het lid weer komen sporten;

 • Het lid van GVSD blijft thuis als iemand uit hetzelfde huishouden positief getest is op het Coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet het lid thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

 • Signaleert de leiding dat een ouder of lid één van de bovenstaande klachten heeft, dan treedt de leiding in overleg. Ouders en/of verzorgers zullen worden verzocht het kind z.s.m. op  te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen;

 • Houdt 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

 • Hoest en nies in jouw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • Was voor en na de les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 • Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen moet zoveel als mogelijk uit de weg worden gegaan. Leiding heeft zo min mogelijk contact met de leden. Wilt u dit alvast met uw kind bespreken, om teleurstelling te voorkomen;

 • Attributen zullen geregeld gereinigd worden;

 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit, is het toegestaan om een ouder/verzorger aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het geldende protocol nageleefd moet worden. Dit zal vanuit de leiding geïnitieerd worden.

 Zieke leiding

Leiding kan werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moet de leiding thuis blijven. Conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Waar mogelijk zullen we dit met elkaar opvangen, maar wanneer dit niet mogelijk is, zal de groep thuis blijven.

 

 
Algemene ledenvergadering 2019

Deze algemene ledenvergadering is gehouden op 21 februari 2019. Tijdens deze vergadering waren naast het bestuur, de kascontroleurs en twee (ouders van) leden aanwezig. 

Tijdens de vergadering is besproken:

- het jaarverslag (inclusief kascontrole);

- de contributieverhoging en de bondscontributie door de leden moet worden betaald;

- samenvoegen van GVSD en Dedemsvaart Beweegt;

- de notulen van de vorige ledenvergadering.

Deze zaken zijn akkoord bevonden.

 

 

 

Gezocht: bestuursleden !!!

Gymnastiekvereniging GVSD is al sinds jaar en dag een begrip in Dedemsvaart. We vinden het belangrijk dat er een goed bestuur is, waar de leden op kunnen bouwen. Binnen het bestuur van onze vereniging hebben wij een aantal vacatures. De grote gemene deler is de liefde voor de gym-, turn- en danssport. Zonder enthousiaste vrijwilligers kan onze club niet bestaan.

 

We zijn dus op zoek naar JOU!!

 

Wij zoeken iemand die enthousiast is, van aanpakken weet, het leuk vindt om dingen te organiseren en mee wil denken over het beleid van de vereniging. Het bestuur vergadert eens in de 4 weken bij een van de bestuursleden thuis.

 

Lijkt het jou leuk om actief te zijn in het bestuur van onze vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden of meld je bij een van onze trainers in de zaal.


nieuwe verenigingspakjes

Nieuwe verenigingspakjes!!!

Onze welbekende verenigingspakjes voor de meisjes in de twee kleuren blauw zijn helaas niet meer verkrijgbaar.

Daardoor hebben bestuur en leiding een nieuw verenigingspakje uitgekozen voor onze (meisjes) leden. De tenues voor de jongens blijven ongewijzigd!

In de gymzaal is het nieuwe pakje in verschillende maten te bekijken en eventueel te passen. De pakjes zijn te bestellen via de trainsters van onze vereniging voor een bedrag van 45 euro.
Het is voor ons voorlopig nog niet mogelijk om van de pakjes een voorraad aan te leggen, dus houd wel rekening met enige levertijd (we moeten minimaal 5 pakjes per keer bestellen)

gvsd promotie

Kijk ook eens op onze facebook pagina


Agenda


wedstrijden

Kijk voor de agenda bij wedstrijden