Wijziging lesrooster per 01-03-2024

Per 1 maart zijn de lessen van  Donderdagavond  17.15 uur  tot  19.30  uur  gewijzigd naar de vrijdagavond  17.15 uur  tot 19.30 uur 

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de tijden dat onze nieuwe trainster beschikbaar is. 

 

Het Bestuur

 

 

 

 

Wijziging lessen  !!!

Beste leden, 

 

De lessen van de groepen op Donderdagavond  17.15 uur  en 18.00  uur  worden tijdelijk verplaatst naar de Vrijdagavond  18.00 uur en 18.45 uur  ( dit i.v.m beschikbaarheid van de leiding )    onze excuses voor het ongemak. 

Mochten hierover vragen zijn dan horen wij dat graag.  

 

Het Bestuur

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF GVSD - WIJZIGING CONTRIBUTIE !!!

 

Beste leden 

De contributie gaat per 1 April 2022 aangepast worden. 

In de maandelijkse contributie worden de kosten voor de bond bij in gerekend, deze word nu per 3 maanden geint. 

De contributie voor de jeugd tot 16 jaar  wordt  € 13,50  per maand. 

De contributie voor 16 jaar en ouder wordt € 18,25 per maand. 

 

De contributie voor de de KNGU ( bond)  voor het eerste kwartaal wordt bij de incasso van Maart geint. 

Dan per 1 April gaan de nieuwe tarieven van start. 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur GVSD

17-02-2022

nieuwsbrief gvsd

Beste leden,

 

Hierbij de eerste nieuwsbief van het nieuwe jaar. Vanaf maandag 17 januari mogen er gelukkig weer les gegeven worden!!

Even een paar mededelingen vanuit het nieuwe bestuur.

 

Wijziging inning contributie

Voorheen werd de contributie maandelijks geïnd en werd de contributie aan de KNGU eens in de drie maanden apart geïnd. Door het nieuwe ledenadministratiesysteem is dat heel lastig. Daarom hebben wij besloten om de contributie aan de KNGU samen te voegen met de maandelijkse contributie en deze te verdelen over de maanden, Daarmee wordt de maandelijkse contributie verhoogd. Ook vindt er een lichte verhoging van de contributie plaats door de inflatie. Dit zal ingaan per 1 februari 2022.     

 

 

Op zoek naar nieuwe trainer

Op dit moment zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe trainer voor de donderdagavond (mogelijk is vrijdag ook een optie). Heb je interesse of weet jij iemand die interesse heeft, laat het ons zo spoedig mogelijk weten!! Je kan een mail sturen aan onze voorzitter (voorzitter@gvsd.nl). Ook voor eventuele nadere informatie kun je hier terecht.

 

 

Nieuwe bestuursleden gezocht!!

Vorig zijn wij met ons drieën als nieuw bestuur begonnen. Echter, binnen het bestuur van onze vereniging hebben wij nog steeds een aantal vacatures en zijn opzoek naar extra bestuursleden. Zonder enthousiaste vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan!!

 

Vind je het leuk om dingen te organiseren en wil je mee denken over het beleid van de vereniging, laat het ons weten. Het bestuur vergadert eens in de 8 weken bij een van de bestuursleden thuis.

 

Lijkt het jou leuk om actief te zijn in het bestuur van onze vereniging, neem dan contact op met één van de bestuursleden (zie site) of meld je bij één van onze trainers in de zaal.

 

Met vriendelijk groet,

Bestuur GVSD

25-01-2022