lidmaatschap

Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap van GVSD

contributie

Om de lessen voor iedereen zoveel mogelijk betaalbaar te houden is het noodzakelijk dat de vereniging de maandelijkse contributie tijdig ontvangt. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen dat de contributie alleen via automatische incasso voldaan kan worden. Voor uitzonderlijke gevallen is het soms mogelijk om op een andere manier de maandelijkse contributie te voldoen, maar daar moet wel een zwaarwegende reden voor zijn. U kunt in dergelijke gevallen contact opnemen met de penningmeester door een e-mail te sturen naar: penningmeester@gvsd.nl

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd door de penningmeester. U heeft hiervoor middels het ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming voor gegeven. Mocht u een reden hebben om niet akkoord te zijn met een incasso die door de penningmeester is gedaan, heeft u 56 dagen de tijd om de incasso door uw bank terug te laten boeken. Wij stellen het dan wel op prijs dat u de reden van het terugboeken van de incasso kenbaar maakt aan de penningmeester door een e-mail te sturen naar: penningmeester@gvsd.nl

Jaarlijks kan de contributie aangepast worden op basis een percentage van verwachte kostenstijgingen.

Met ingang van 1 april 2019 zijn de verenigingen GVSD en Dedemsvaart Beweegt samengevoegd tot GVSD. De maandelijkse contributiebedragen zijn als volgt:

 

GVSD:

Kleuter- en peutergym € 11,-

Jeugdleden gymnastiek tot 16 jaar € 11,-

Jeugdleden springgroep tot 16 jaar € 11,-

Selectie turngroep  € 12,00  

Selectie springgroep  € 12,00
Seniorleden gymnastiek en springgroep vanaf 16 jaar € 15,-

Seniorleden dance/aerobics/steps vanaf 16 jaar € 15,-

 

Let op!! De bondscontributie moet vanaf 1 april 2019 door de leden apart betaald worden. Deze wordt op de eerste dag van het nieuwe kwartaal geïnd. Voor junioren (tot 16 jaar) is dat € 5,80 en voor senioren (vanaf 16 jaar) € 7,15 per kwartaal

 

Let op!! De wedstrijdgelden zijn vanaf heden voor eigen rekening en moeten betaald worden aan de betreffende leidster!! 


Voor kinderen van 6 tot 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging bestaat er een jeugdsportfonds. Wij verwijzen hiervoor graag naar de website van Hardenberg kids.

verenigingspakjes

De verenigingspakjes van GVSD kunnen besteld worden via de website van Tematurn:

Let op ons verenigingspakje staat onder gympakjes basic, model V505 

Link naar bestelpagina van Tematurn: verenigingspakje bestellenlid worden

Wilt u of uw kind lid worden van GVSD?

Wij heten u van harte welkom. Informatie over onze vereniging, haar bestuur en haar trainers vindt u terug op deze site. De eerste 2 kennismaaklessen zijn GRATIS!! Binnen deze termijn moet het getekende inschrijfformulier in het bezit zijn van de ledenadministratie, anders bent u of uw kind niet verzekerd. GVSD kan dan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van eventuele ongevallen. Dit inschrijfformulier krijgt u of uw kind van de desbetreffende trainer.Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de trainer van de groep waar u of uw kind zicht voor op geeft. Deze zorgt ervoor dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt. De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw T. Bredenoort (ledenadministratie@gvsd.nl).

 

opzeggen

Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen dan kan dat door een mail te sturen naar ledenadministratie@gvsd.nl. Geef uw opzegging ook altijd even door aan de desbetreffende trainer! Opzegging kan alleen vóór de 1e dag van een nieuwe maand.