lidmaatschap

Op deze pagina vindt u alle informatie over het lidmaatschap van VSD

contributie

Om de lessen voor iedereen zoveel mogelijk betaalbaar te houden is het noodzakelijk dat de vereniging de maandelijkse contributie tijdig ontvangt. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen dat de contributie alleen via automatische incasso voldaan kan worden. Voor uitzonderlijke gevallen is het soms mogelijk om op een andere manier de maandelijkse contributie te voldoen, maar daar moet wel een zwaarwegende reden voor zijn. U kunt in dergelijke gevallen contact opnemen met de penningmeester door een e-mail te sturen naar: penningmeester@gvsd.nl

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd door de penningmeester. U heeft hiervoor middels het ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming voor gegeven. Mocht u een reden hebben om niet akkoord te zijn met een incasso die door de penningmeester is gedaan, heeft u 56 dagen de tijd om de incasso door uw bank terug te laten boeken. Wij stellen het dan wel op prijs dat u de reden van het terugboeken van de incasso kenbaar maakt aan de penningmeester door een e-mail te sturen naar: penningmeester@gvsd.nl

Jaarlijks kan de contributie aangepast worden op basis van een percentage van verwachte kostenstijgingen.

Met ingang van 1 April 2022 zijn de  maandelijkse contributiebedragen  als volgt:

 

VSD:

Kleuter- en peutergym € 13,50

Jeugdleden gymnastiek tot 16 jaar € 13,50

Jeugdleden springgroep tot 16 jaar € 13,50

Selectie turngroep  € 14,50  

Selectie springgroep  € 14,50
Seniorleden gymnastiek en springgroep vanaf 16 jaar € 18,25

Seniorleden total body workout vanaf 16 jaar € 18,25

 

Let op!! De bondscontributie is per 1 April verrekend in de maandelijkse contributie.

Deze werd voorheen per drie maanden geïncasseerd.

 

Let op!! De wedstrijdgelden zijn vanaf heden voor eigen rekening en moeten betaald worden aan de betreffende leidster!! 


Voor kinderen van 6 tot 17 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging bestaat er een jeugdsportfonds. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de website van Hardenberg kids.

verenigingspakjes

Is opnieuw in beraad
lid worden

Wilt u of uw kind lid worden van VSD?

Wij heten u van harte welkom. Informatie over onze vereniging, haar bestuur en haar trainers vindt u terug op deze site. De eerste 2 kennismaaklessen zijn GRATIS!! Binnen deze termijn moet het getekende inschrijfformulier in het bezit zijn van de ledenadministratie, anders bent u of uw kind niet verzekerd.  VSD kan dan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van eventuele ongevallen. Dit inschrijfformulier krijgt u of uw kind van de desbetreffende trainer. Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de trainer van de groep waar u of uw kind zich voor op geeft. Deze zorgt ervoor dat het formulier bij de ledenadministratie terecht komt. De ledenadministratie wordt verzorgd door mevrouw Erna Veeningen  (ledenadministratie@gvsd.nl).

 

opzeggen

Mocht u het lidmaatschap willen opzeggen dan kan dat alleen door een mail te sturen naar ledenadministratie@gvsd.nl. Opzegging kan alleen vóór de 1e dag van een nieuwe maand.

Geef uw opzegging ook altijd even door aan de desbetreffende trainer, dan weet de trainer dat uw kind niet meer komt!